> LADDA NED MATERIAL för sjukvårdspersonal

LADDA NED
MATERIAL

för sjukvårdspersonal att använda tillsammans
med patienter med ADHD


Detta material är till för sjukvårdspersonal i syfte att hjälpa patienter med ADHD att arbeta med ADHD COACH programmet. Allt material går att ladda ned och skriva ut för att användas vid möte med patienter som deltar i programmet.

De hämtningsbara dokumenten och appen finns tillgängliga på flera språk, och du kan välja språk på den här sidan.

Patienter kan hämta iOS-appen från App Store och Android-appen från Google Play Store

PERSONER
MED ADHD

Kan ladda smartphone app (finns för iOS och Android)


Under din vägledning kan dina patienter ladda ned dokumenten själva från patientavsnittet av webbplatsen