> LADDA NED MATERIAL för sjukvårdspersonal att använda tillsammans med patienter med ADHD

LADDA NED
MATERIAL

för personer med ADHD att använda
tillsammans med sjukvårdspersonal


Detta material är till för personer med ADHD att arbeta med, under handledning av sjukvårdspersonal, för att kunna följa ADHD COACH programmet. Allt material går att ladda ned och skriva ut för att användas vid möten för de som deltar i programmet.

De hämtningsbara dokumenten och appen finns tillgängliga på flera språk, och du kan välja språk på den här sidan.

Du kan hämta iOS-appen från App Store och Android-appen från Google Play Store.

PERSONER
MED ADHD

Kan ladda smartphone app (finns för iOS och Android)