> DENNA SIDA ÄR FÖR personer med ADHD eller anhöriga

DENNA SIDA ÄR FÖR

personer med ADHD eller anhöriga

Oavsett om du är ouppmärksam, hyperaktiv/impulsiv eller bådadera, ADHD COACH är utvecklad för att hjälpa dig att hantera symtomen och bidra till en bättre fungerande vardag. Programmet ger dig:

ADHD COACH är utvecklad för personer med ADHD att arbeta med under handledning av sjukvårdspersonal.

ADHD COACH Problemområden/Tips finns att ladda ned och skriva ut och du kan arbeta med dessa tillsammans med sjukvårdspersonal.

Du kan ladda ner appen från App Store och Google Play Store för att se alla problemområden och tips på lösningar. Appen består av fler funktioner som t ex påminnelser som kan hjälpa dig att fokusera och arbeta på ett strukturerat vis.

Du kommer arbeta med en, två eller tre problemområden och börja med de som är mest relevanta. Till alla problemområden finns olika tips som du kan få hjälp av.

Du kommer regelbundet följa dina framsteg tillsammans med sjukvårdspersonal. Regelbunden uppföljning innebär att du kan lägga till eller ta bort nya problemområden beroende på vilka framsteg som görs. ADHD COACH arbetet pågår vanligen 2-3 månader.

Med hjälp av ADHD COACH kan du hitta strategier för en bättre fungerande vardag.

KOM IGÅNG! Ladda ner din
smartphone app (nu tillgänglig för iOS och Android)