> DENNA SIDA ÄR FÖR sjukvårdspersonal

DENNA SIDA ÄR FÖR

sjukvårdspersonal


ADHD COACH är utvecklad för patienter med ADHD som har funktionssvårigheter inom väldefinierade och begränsade problemområden. Materialet består av ett förberedande intervjuformulär och en dagbok, olika problem-områden med tips på lösningar, formulär för att sätta mål samt uppföljning av valda mål:

Detta innebär att du kan hjälpa dina patienter under pågående arbete och förse dem med tips och råd hur de ska gå vidare mot en bättre fungerande vardag.

ADHD COACH består av olika problemområden med tips på lösningar och finns att ladda ned i pdf-format, skriva ut och sedan arbeta med tillsammans med patienten. Dessa områden och tips finns även i en smartphone-app, som går att ladda ned från App Store och Google Play Store. Appen består dessutom av fler funktioner som t ex påminnelser som kan hjälpa individer att fokusera och arbeta på ett strukturerat vis. Vänligen se avsnittet Ladda ned” längre ned på sidan.

Målet är att patienten ska välja en, två eller tre problem-områden/tips som är mest relevanta att arbeta med.

När intervjuformulär och dagbok är ifyllda kan de mest relevanta problemområdena väljas och ni kan tillsammans diskutera vilka olika tips som är lämpliga att använda för att lösa problem.

Regelbunden uppföljning innebär att ni kan lägga till eller ta bort nya problemområden beroende på vilka framsteg som görs. ADHD COACH arbetet pågår vanligen 2-3 månader.

Notera: ADHD COACH är inte utvecklat för att lösa svåra beteendeproblem eller missbruk utan snarare vara en del i det totala behandlingsprogrammet för patienter med ADHD.  

TIPS

För att programmet ska vara enkelt att använda bör ej mer än tre problemområden väljas

KOM IGÅNG!
Ladda ned material