> Personvern

PERSONVERN

Innsamler, oppbevarer og bruker informasjon om enkeltpersoner som besøker dette nettstedet. VED BRUK AV DETTE NETTSTEDET SAMTYKKER DU I INNHENTING OG BRUK AV INFORMASJON SOM ER ANGITT I DISSE RETNINGSLINJENE. DU GODKJENNER OGSÅ AT NOVARTIS PHARMA AG KAN ENDRE, MODIFISERE, LEGGE TIL ELLER FJERNE OG ELLERS OPPDATERE DISSE RETNINGSLINJENE OM PERSONVERN ETTER EGET SKJØNN, UTEN FORVARSEL. Men vi vil alltid håndtere personopplysninger i samsvar med de retningslinjer for personvern som gjaldt på det tidspunktet informasjonen ble innsamlet. For oss er det viktig at du, i samsvar med retningslinjene om personvern på denne siden, er fullt informert om hva slags informasjon vi samler inn, hvordan vi bruker den og under hvilke omstendigheter informasjonen kan bli offentliggjort. Våre retningslinjer for personvern er lagt ut på hjemmesiden vår og er også tilgjengelig på alle sider der det anmodes om å oppgi personopplysninger. Ved slike datainnsamlingspunkter kan det også gis ytterligere informasjon, eventuelt med hensyn til det formål dataene vil bli brukt til.

Lov om personvern

Begrepet "Personopplysninger" som brukes i disse retningslinjene for personvern gjelder opplysninger som navn, fødselsdato, e-postadresse, postadresse eller telefonnummer som kan brukes til å identifisere deg. Vanligvis vil vi bare behandle dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. Likevel forbeholder vi oss retten til å foreta ytterligere behandling i den utstrekning som tillates eller kreves av loven, eller for å støtte opp om en juridisk eller strafferettslig etterforskning.

De neste avsnittene forklarer hvordan og når vi samler inn personopplysninger fra deg.

 1. Tiltenkt bruk av personopplysninger
  De fleste av våre tjenester krever ikke noen form for registrering, slik at du kan besøke vårt nettsted uten å fortelle oss hvem du er. Men for enkelte tjenester kan det være nødvendig at du gir oss personopplysninger. Hvis du i slike tilfeller velger å holde tilbake eventuelle personlige data vi ber om, kan det være mulig at du ikke får tilgang til visse deler av nettstedet og at vi ikke kan svare på forespørselen din.

  Det kan hende at vi samler og bruker personopplysninger for å gi deg informasjon eller tjenester som vi tror kan være av interesse for deg, eller for å kommunisere med deg for andre formål som fremgår tydelig av omstendighetene, eller som vi informerer deg om når vi samler inn personopplysninger fra deg.
 2. Fortrolig behandling av personopplysninger
  Vi vil ikke selge, dele eller på annen måte formidle dine personopplysninger til tredjepart, unntatt det som er angitt i disse retningslinjene. Vi kan gi dine personopplysninger til andre selskaper tilknyttet Novartis over hele verden som samtykker i å behandle dem i samsvar med disse retningslinjene. Personopplysninger kan også overføres til tredjeparter som handler for eller på våre vegne for viderebehandling i samsvar med formålet som dataene opprinnelig ble innsamlet for eller kan ellers bli behandlet slik loven tillater det, for eksempel til levering av tjenester, evaluering av nytten til dette nettstedet, markedsføring, dataadministrasjon eller teknisk støtte. Disse tredjepartene har inngått en avtale med oss om å bare bruke personopplysningene dine til avtalte formål og de kan verken selge dine personopplysninger eller gi dem til tredjeparter, unntatt i den utstrekning det kan kreves av loven, slik det er tillatt av oss eller angitt i disse retningslinjene.

  Personlige data som samles inn fra deg kan også overføres til en tredjepart hvis virksomheten til dette nettstedet eller en del av det og kundedata knyttet til det er solgt, tildelt eller overført. I så fall ville vi kreve at kjøperen, oppdragstakeren eller erververen behandler personopplysninger i samsvar med disse retningslinjene for personvern. Dessuten kan personopplysninger bli utlevert til en tredjepart hvis vi blir pålagt å gjøre det på grunn av en gjeldende lov, rettskjennelse eller statlig pålegg eller dersom det er nødvendig for å støtte en pågående kriminell eller juridisk etterforskning her eller i utlandet.
 3. Rettigheter til innsyn, retting og sletting
  Når vi behandler personopplysninger iverksetter vi rimelige tiltak for å sikre at dine personopplysninger holdes korrekte og oppdatert for de formål som det ble samlet inn. Vi vil gi deg muligheten til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger hvis det ikke er behov for slik behandling for et legitimt forretningsformål som beskrevet i denne personvernerklæringen eller i samsvar med loven. I tilfelle av direkte elektronisk markedsføring vil vi gi deg muligheten til å velge bort å motta ytterligere markedsføringsmateriell eller en måte å avregistrere deg på, hvis dette kreves av loven. Dersom du ønsker å kontakte oss om vår bruk av dine personopplysninger eller har innsigelser mot behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss via www.novartis.com. Hvis du kontakter oss, bes du vennligst spesifisere navnet på nettstedet der du oppga opplysningene samt den spesifikke informasjonen du vil at vi skal korrigere, oppdatere eller slette. I tillegg må du gi oss personlig legitimasjon. Forespørsler om sletting av personopplysninger vil være underlagt alle gjeldende juridiske og etiske krav og forpliktelser om rapportering og arkivering eller oppbevarings av dokumenter som er pålagt oss.
 4. Sikkerhet og konfidensialitet
  For å ivareta sikkerheten og konfidensialiteten til personopplysninger som vi samler inn på nettet bruker vi datanettverk som er beskyttet av, blant annet, brannmurer av industristandard og passordbeskyttelse. Når vi behandler personopplysninger, tar vi rimelige forholdregler for å beskytte denne informasjonen fra tap, misbruk, uautorisert adgang, avsløring, endring eller ødeleggelse.
 5. Overføring av personopplysninger til utlandet
  Vi er en del av Novartis Group, en global gruppe av selskaper med databaser i forskjellige land. Noen av disse drives av det lokale Novartis Group Company, mens andre drives av tredjeparter på vegne av den lokale Novartis Group Company . Vi kan overføre data til en av konsernets databaser utenfor landet du er bosatt i, dette kan inkludere land der det ikke kreves en grad av beskyttelse av personopplysninger som ikke tilsvarer det som kreves i landet ditt.
 6. “Cookies” og internett-tagger
  Vi kan samle inn og behandle informasjon om ditt besøk på dette nettstedet, for eksempel hvilke sider du besøker, nettsiden du kom fra og noen av søkene du utfører. Slik informasjon blir brukt av oss til å forbedre innholdet på nettstedet og til å samle aggregert statistikk om personer som bruker nettstedet vårt for interne markedsundersøkelser. For å gjøre dette installerer vi såkalte cookies på datamaskinen din som samler inn domenenavnet til brukeren, internettleverandøren, operativsystemet, og dato og klokkeslett for tilgang. En cookie er en liten informasjonfil som sendes til nettleseren din og lagres på datamaskinens harddisk. Cookies skader ikke datamaskinen din. Du kan stille inn nettleseren slik at du varsles når du mottar en cookie, slik at du kan bestemme om du vil godta den eller ikke. Hvis du ikke vil at vi installerer cookies, vennligst ta kontakt med oss via medisinsk.informasjon@novartis.com eller www.novartis.com. Men vi ønsker å informere deg om at hvis du ikke aksepterer cookies, kan det hende at du ikke er i stand til å bruke alle programvarens funksjoner på til nettleseren din. Det kan hende at vi gir utenforstående parter i oppdrag å hjelpe oss med innsamling og behandling av informasjonen som er beskrevet i denne delen.

  Det er mulig vi vil bruke internett-tagger (kalles også handlingstagger, enkeltpiksel-GIF, 1X1 GIF, sporingspiksler eller pikseltagger) og cookies på denne siden og distribuere disse tagger/cookies gjennom en tredjeparts annonsepartner eller en nettbasert analytisk servicepartner som kan innhente og lagre informasjonen (inkludert din IP-adresse) i et fremmed land. Disse tagger/cookies er plassert på begge nettreklamene som fører brukere til dette nettstedet og på forskjellige sider av dette nettstedet. Vi bruker denne teknologien for å måle besøkerens reaksjon på våre nettsider og effektiviteten av våre annonsekampanjer (inkludert hvor mange ganger en side er åpnet og hvilken informasjon som leses), samt å vurdere din bruk av dette nettstedet. Tredjepartspartneren eller servicepartneren kan samle inn data om besøkende på våre og andre områder ved hjelp av disse internett-taggene/cookies, kan skrive re-posts om nettaktivitet for oss og tilby ytterligere tjenester relatert til bruk av nettstedet og Internett. De kan gi slik informasjon til andre parter hvis det er et juridisk krav at de gjør det, eller hvis de ansetter de andre partiene til å behandle informasjon på deres vegne. Hvis du ønsker mer informasjon om internett-tagger og cookies forbundet med annonsering på nettet, eller vil reservere deg mot tredjeparts innsamling av denne informasjonen, kan du besøke nettsiden til Network Advertising Initiative, http://www.networkadvertising.org
 7. Personalig informasjon og barn
  De fleste av tjenestene som er tilgjengelige på dette nettstedet er beregnet på personer fra 18 år og oppover. Enkeltpersoner som ber om informasjon om en medisin indisert for bruk hos barn må være 18 år eller eldre. Vi vil ikke med overlegg innhente, bruke eller legge frem personopplysninger for en mindreårig person under 18 uten å ha fått godkjenning fra en person med foreldreansvar (f. eks. forelder eller verge) på forhånd via direkte kontakt. Vi gir foreldrene (i) informasjon om bestemte typer personopplysninger som blir samlet inn fra den mindreårige og (ii) mulighet til å nekte all videre innhenting, bruk eller lagring av slik informasjon. Vi overholder lover som er vedtatt for å beskytte barn.
 8. Lenker til andre nettsteder
  Denne personvernerklæringen gjelder kun for dette nettstedet, og ikke for nettsteder eid av tredjeparter. Vi kan komme til å tilby lenker til andre nettsteder som vi tror kan være av interesse for våre besøkende. Vi tar rimelige forholdsregler for å sikre at slike nettsteder er av høyeste standard. Men på grunn av Internetts grunnleggende natur kan vi ikke garantere personvernstandardene på nettsteder vi gir koblinger til eller være ansvarlige for innholdet på andre nettsteder enn dette, og denne personvernerklæringen gjelder ikke nettsteder som ikke er tilknyttet Novartis eller dets partnere.
 9. Kontakt oss
  Dersom du har spørsmål om eller klager i forhold til vår overholdelse av denne personvernerklæringen, eller hvis du vil oss gode råd eller kommentarer for å forbedre kvaliteten på våre retningslinjer om personvern, kan du kontakte oss på www.novartis.no. Disse retningslinjene om personvern den 15,2013. Vårt mål er å stadig forbedre verktøyene som er tilgjengelige for deg å administrere den personlige informasjonen du gir oss. Vennligst sjekk denne siden for å få informasjon om aktuelle verktøy og andre nye funksjoner.