> Betingelser

BETINGELSER

Disse bruksvilkårene gjelder bruk av dette nettstedet samt deler av andre nettsteder som er sponset av Novartis Pharma AG og som er hyperkoblet til disse bruksvilkårene. Eierne av andre slike nettsteder kan i tillegg ha sine egne bruksvilkår. Vennligst merk at samarbeidspartnere av Novartis Pharma AG har sine egne bruksvilkår.

 1. Regler for bruk av denne siden, aksept av regler og regelrevisjoner
  Når du besøker denne siden, godtar du å overholde disse bruksvilkårene. Novartis Pharma AG kan oppdatere bruksvilkårene når som helst. Fordi oppdateringer vil gjelde din bruk av dette nettstedet, bør du besøke siden av og til for å sette deg inn i gjeldende bruksvilkår.
 2. Medisinsk informasjon/vilkår
  All informasjon på dette nettstedet leveres av Novartis Pharma AG eksklusivt for sykdoms- og generell informasjonsformål. Den er ikke beregnet på å skulle gi fullstendig medisinsk informasjon. Du bør alltid få fullstendig medisinsk informasjon fra din behandlende lege eller annet helsepersonell. SKULLE DU HA EN AKUTT SYKDOM ELLER LIDELSE, BØR DU KONTAKTE LEGE ELLER HELSEPERSONELL UMIDDELBART. VI TILBYR IKKE PERSONLIG MEDISINSK DIAGNOSTISERING OG TILBYR HELLER IKKE PASIENTSPESIFIKKE BEHANDLINGSRÅD. Pasienter, leger og annet medisinsk fagpersonell bør sjekke med lokale medisinske ressurser og regulatoriske myndigheter for informasjon om hva som er aktuellt i det landet der de arbeider.
 3. Bruk av informasjon
  Du kan bare laste ned eller bruke informasjon fra denne siden, inkludert tekst, bilder, lyd og video, for egen ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke bruke eller gjenbruke denne informasjonen til kommersielle formål uten skriftlig tillatelse fra Novartis Pharma AG. Du må gjengi opphavsrett eller andre eiendomsrettigheter som det materialet du laster ned er merket med. Du bør anta at alt du ser eller leser på dette nettstedet er kopibeskyttet med mindre annet er oppgitt, og det kan ikke brukes uten skriftlig tillatelse fra Novartis Pharma AG. Novartis Pharma AG kan ikke garanterer at din bruk av materiell som vises på nettstedet ikke vil kunne krenke rettighetene til tredjeparter som ikke eies av eller er tilsluttet Novartis Pharma AG. Med unntak av denne begrensede autorisasjonen, gir Novartis Pharma AG deg verken lisens eller rettighet til informasjonen.
 4. Varemerker/eierrettigheter
  Med mindre annet er nevnt, bør du anta at alle logoer, firmanavn og varemerkenavn som vises på dette nettstedet, enten de står i stor skrift eller med varemerkesymbolet, er varemerker tilhørende Novartis. Dette nettstedet kan også inneholde eller henvise til patenter, proprietær informasjon, teknologier, produkter, prosesser eller andre eierrettigheter for Novartis Pharma AG og/eller andre parter. Ingen lisens eller rettighet til slike varemerker, patenter, forretningshemmeligheter, teknologier, produkter, prosesser og andre eierrettigheter for Novartis Pharma AG og/eller andre parter er tildelt eller overdratt til deg.
 5. Informasjon du gir oss
  Med unntak av de opplysninger som omfattes av våre retningslinjer for personvern, blir alt du sender til dette nettstedet behandlet som ikke-konfidensielt. Alt det du sender blir eiendommen til Novartis Pharma AG som kan bruke det til alle formål. Videre kan Novartis Pharma AG bruke, uten kompensasjon til deg, alle ideer du sender til nettstedet.
 6. Ansvarsfraskrivelse
  Selv om Novartis Pharma AG iverksetter rimelige tiltak for å sikre at all informasjon er korrekt og oppdatert, kan opplysninger likevel inneholde unøyaktigheter eller feil. Novartis Pharma AG forbeholder seg retten til å gjøre endringer i informasjonen, og til de produktene og programmene som er beskrevet i slik informasjon, eller å avvikle dette området, når som helst og uten varsel. Novartis Pharma AG gir ingen garantier for nøyaktigheten av informasjonen. Novartis Pharma AG påtar seg intet ansvar for eventuelle feil eller utelatelser i innholdet på nettstedet. ALL INFORMASJON GIS «SOM DEN ER». NOVARTIS GIR INGEN GARANTIER OM AT INFORMASJONEN PÅ DETTE NETTSTEDET ELLER DENS MULIGE BRUKSOMRÅDER ER FULLSTENDIG ELLER NØYAKTIG. DERFOR BØR INFORMASJONEN VURDERES NØYE AV NETTSTEDETS BESØKENDE. HVERKEN NOVARTIS PHARMA AG, ELLER NOEN ANDRE NOVARTIS-SELSKAPER, ELLER EVENTUELLE TREDJEPARTER SOM ER INVOLVERT I Å SKAPE, PRODUSERE ELLER LEVERE DETTE NETTSTEDET FOR DEG, SKAL HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE DIREKTE, VILKÅRLIGE, PÅFØRTE, INDIREKTE ELLER ANTATT SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV TILGANG TIL, BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DETTE NETTSTEDET ELLER ANDRE FEIL ELLER UTELATELSER I INNHOLDET PÅ NETTSTEDET. Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av underforståtte garantier, slik at ovennevnte utelukkelsene ikke gjelder for deg. Novartis Pharma AG påtar seg intet ansvar for, og skal ikke holdes ansvarlig for, eventuelle skader eller virus som kan infisere datautstyr eller annen eiendom som ble påført gjennom besøk til denne nettsiden.
 7. Lenker til andre nettsteder
  Lenker til tredjeparts nettsteder legges ut fordi det antas at disse kan være av interesse for dem som besøker dette området, men de er ikke en anbefaling av disse nettstedene. Når du forlater dette nettstedet, vi vil prøve å informere deg om at vilkårene for bruk og retningslinjer for personvern på tredjeparts nettsted kan avvike fra våre. Likevel godtar Novartis Pharma AG intet ansvar for nøyaktigheten eller lovligheten av innholdet på tredjeparts nettsted. Novartis Pharma AG påtar seg ikke ansvar angående tredjepartens personvernpraksis.
 8. Innlegg på nettstedet
  Novartis Pharma AG forplikter seg ikke til å overvåke eller gjennomgå diskusjoner, innlegg eller lignende på dette nettstedet. De tar intet ansvar for innhold som er lagt ut av andre. Det er forbudt å legge ut eller overføre ulovlig, truende, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, skandaløst, provoserende, pornografisk eller profant materiale eller materiale som kan utgjøre eller oppmuntre til atferd som kan bli betraktet som en kriminell handling, gir opphav til sivilrettslig ansvar eller på annen måte bryter lover. NOVARTIS PHARMA AG VIL SAMARBEIDE FULLT UT MED ALLE JURIDISKE MYNDIGHETER ELLER RETTSKJENNELSE SOM BER OM ELLER BEORDRER NOVARTIS PHARMA AG Å AVSLØRE IDENTITETEN TIL ENHVER SOM SENDER SLIK INFORMASJON ELLER MATERIALE. Etter vår vurdering kan vi umiddelbart, og uten forvarsel, iverksette korrigerende tiltak, herunder å hindre brukeren i å bruke området og fjerne enhver opplysning, data og innhold satt på nettstedet av brukeren.
 9. Gjeldende lov
  Disse bruksvilkår og deres innhold er underlagt engelsk lovgivning, og domstolene i England og Wales skal ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon.