> ADHD Coach

ADHD Coach

For helsepersonell til bruk sammen med voksne, ungdom og barn med ADHD for å hjelpe dem med å være fokuserte, organiserte og kontrollerte For personer med ADHD og omsorgspersoner for personer med ADHD som bruker ADHD Coach for helsepersonell i behandlingen av ADHD
Hvis du er helsepersonell, vennligst trykk her Hvis du har ADHD eller er omsorgsperson for noen med ADHD, vennligst trykk her