> Fortrolighedspolitik

FORTROLIGHEDSPOLITIK

Denne privatlivspolitik beskriver den måde, på hvilken vi, Novartis Pharma AG, indsamler, gemmer og anvender oplysninger om enkeltpersoner, der besøger vores websted.
VED AT BRUGE DETTE WEBSTED SAMTYKKER DU I INDSAMLING OG BRUG AF OPLYSNINGER SOM ANFØRT I DENNE FORTROLIGHEDSPOLITIK. DU ACCEPTERER OGSÅ, AT NOVARTIS PHARMA AG PERIODISK KAN ÆNDRE, MODIFICERE, TILFØJE ELLER FJERNE ELLER PÅ ANDEN MÅDE OPDATERE DENNE FORTROLIGHEDSPOLITIK EFTER EGET SKØN OG UDEN FORUDGÅENDE VARSEL. Vi vil dog altid håndterer dine personlige oplysninger i overensstemmelse med den fortrolighedspolitik, der var gældende på tidspunktet for indsamlingen. Dette er vores hensigt i overensstemmelse med fortrolighedspolitikken på denne side, så du er fuldt informeret om de typer af oplysninger, vi samler, hvordan vi bruger dem, og under hvilke omstændigheder de kan videregives. Vores fortrolighedspolitik findes på vores websted og er også tilgængelig på de sider, hvor der anmodes om personlige data. Ved sådanne dataindsamlingspunkter kan yderligere forklaringer gives med hensyn til det formål, som vil blive brugt af dataene, hvis det er relevant.

Løfte om databeskyttelse

Udtrykket "personoplysninger", som anvendes i denne fortrolighedspolitik, refererer til oplysninger såsom dit navn, fødselsdato, e-mail-adresse, postadresse eller telefonnummer, som kan bruges til at identificere dig med. Generelt vil vi kun behandle dine personlige data som beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Men vi forbeholder os retten til at foretage yderligere behandling i det omfang, der er tilladt eller påkrævet ved lov, eller til støtte for juridiske eller strafferetlige undersøgelser.

De næste afsnit forklarer, hvordan og hvornår vi indhenter personlige data fra dig.

 1. Tilsigtet brug af personlige data
  De fleste af vores tjenester kræver ingen form for registrering, så du kan besøge vores websted uden at fortælle os, hvem du er. Dog kan nogle tjenester kræve, at du udleverer personlige data til os. Hvis du i disse situationer vælger at tilbageholde personlige data, vi anmoder om, kan det være umuligt for dig at få adgang til visse dele af webstedet og for os at reagere på din forespørgsel.

  Vi kan indsamle og bruge personlige data til at give dig oplysninger eller yde tjenester, som vi mener kan være af interesse for dig, eller til at kommunikere med dig til andre formål, der fremgår af omstændighederne, eller som vi informerer dig om, når vi indhenter personlige data fra dig.
 2. Fortrolighed af personoplysninger
  Vi vil hverken sælge, dele eller på anden måde distribuere dine personlige data til tredjemand, undtagen som beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Vi kan videregive dine personlige oplysninger til andre Novartis-selskaber over hele verden, der indvilliger i at behandle dem i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik. Personlige oplysninger kan også overføres til tredjepart, der handler for os eller på vores vegne, til videre behandling i overensstemmelse med det/de formål, oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til, eller de kan på anden måde behandles lovligt, såsom ved levering af tjenester, evaluering af nytten af dette websted, markedsføring, datastyring eller teknisk support. Disse tredjeparter har indgået aftale med os om kun at bruge personlige data til det aftalte formål og ikke til at sælge dine personlige data til tredjemand og ikke til at videregive dem til tredjemand, undtagen i det omfang, der måtte være påkrævet ved lov, som tilladt af os eller som anført i denne fortrolighedspolitik.

  Personlige data, der indsamles fra dig, kan også overføres til en tredjepart i tilfælde af, at virksomheden af ​​dette websted eller en del af den og de kundedata, der er forbundet med den, sælges, overdrages eller overføres, i hvilket tilfælde vi vil kræve, at køber, erhverver eller modtager behandler personoplysninger i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik. Derudover kan personoplysninger videregives til tredjepart, hvis vi er forpligtet til at gøre dette på grund af en gældende lov, retskendelse eller statslig regulering, eller hvis en sådan videregivelse i øvrigt er nødvendig som støtte i forbindelse med strafferetlige eller andre juridiske undersøgelser eller forhandligner her eller i udlandet.
 3. Fortrolighed af personoplysninger
  Når vi behandler personlige data, træffer vi rimelige foranstaltninger for at sikre, at dine personlige oplysninger holdes nøjagtige og opdateret til de formål, de er blevet indsamlet til. Vi vil give dig mulighed for at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personlige data, hvis en sådan behandling ikke er rimeligt påkrævet til et legitimt forretningsformål, som beskrevet i denne fortrolighedspolitik eller vores overholdelse af loven. I tilfælde af elektronisk direct marketing vil vi give dig en måde, du kan fravælge eller modtage yderligere marketing-materialer med, eller en måde, du kan vælge dem til, hvis loven kræver det. Hvis du ønsker at kontakte os om vores brug af dine personlige data eller gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personlige data, bedes du kontakte os via www.novartis.com. Hvis du kontakter os, bedes du oplyse navnet på det websted, hvor du gav oplysningerne, samt de specifikke oplysninger, du vil have os til at rette, opdatere eller slette plus en gyldig identifikation af dig selv. Anmodninger om at slette personlige data vil være underlagt alle gældende juridiske og etiske forpligtelser mht. rapportering, dokumentarkivering eller opbevaring, som er os pålagt.
 4. Sikkerhed og fortrolighed
  For at sikre sikkerheden og fortroligheden af personlige data, som vi indsamler online, benytter vi os af datanetværk, der bl.a. er beskyttet af firewalls af branchestandard og adgangskoder. I løbet af behandlingen af din personlige data træffer vi foranstaltninger, der er udviklet til at yde rimelig beskyttelse af disse oplysninger mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, videregivelse, ændring eller ødelæggelse.
 5. Dataoverførsel til udlandet
  Vi er en del af Novartis-koncernen, som er en global koncern og har databaser i forskellige lande, hvoraf nogle drives af den lokale Novartis Group-virksomhed og nogle drives af tredjemand på vegne af den lokale Novartis Group-virksomhed. Vi kan overføre dine data til en af koncernens databaser uden for dit hjemland, potentielt også til lande, som måske ikke kræver et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for din personlige data, sammenlignet med forholdene i dit land.
 6. "Cookies" og internet-tags
  Vi kan indsamle og behandle oplysninger om dit besøg på dette websted, såsom de sider, du besøger, det websted, du kom fra, og nogle af de søgninger, du foretager. Oplysninger af denne art bruges af os til at forbedre indholdet af webstedet og til at udarbejde samlede statistikker til interne markedsundersøgelser om personer, der bruger vores websted. Ved at gøre dette kan vi installere "cookies", der indsamler brugerens domænenavn, din internetudbyder, dit operativsystem, samt dato og tidspunkt for besøget. En "cookie" er et lille stykke information, der sendes til din browser og lagres på din computers harddisk. Cookies skader ikke din computer. Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager en "cookie", dette vil gøre det muligt for dig at beslutte, om du vil acceptere den eller ej. Hvis du ikke ønsker, at vi installerer cookies, bedes du kontakte os via www.novartis.com. Vi vil dog gerne informere dig om, at hvis du ikke accepterer cookies, er du måske ikke i stand til at bruge alle funktioner i din browser-software. Vi kan få ydelser fra eksterne parter til at hjælpe os med indsamling og behandling af de oplysninger, der er beskrevet i dette afsnit.

  Indimellem kan vi bruge internet-tags (også kendt som action tags, single-pixel GIF'er, klare GIF'er, usynlige GIF'er og 1-by-1 GIF'er) og cookies på dette websted, og kan anvende disse tags/cookies gennem en tredjeparts reklamepartner eller en webanalyse-servicepartner, som måske har domicil og opbevarer de respektive oplysninger (herunder din IP-adresse) i et fremmed land. Disse tags/cookies er placeret på både online-reklamer, der bringer brugerne til dette websted, og på forskellige sider på dette websted. Vi bruger denne teknologi til at måle gæsternes reaktion til vores websteder og effektiviteten af ​​vores reklamekampagner (herunder hvor mange gange en side åbnes, og hvilke oplysninger der opsøges) samt til at evaluere din brug af dette websted med. Den tredjeparts-partner eller webanalyse-servicepartner kan være i stand til at indsamle data om besøgende på vores og andre websteder på grund af disse internet-tags/cookies, kan oprette reposter om webstedets aktivitet for os og kan yde yderligere tjenester, som er relateret til brugen af ​​webstedet og internettet. De kan udlevere disse oplysninger til andre parter, hvis loven kræver, at de gør det, eller hvis de ansætter de øvrige parter til at behandle oplysninger på deres vegne. Hvis du ønsker mere information om web-tags og cookies i forbindelse med online-reklamer eller for at fravælge tredjeparts-indsamlingen af disse oplysninger, kan du besøge webstedet for Network Advertising Initiative http://www.networkadvertising.org
 7. Personlige oplysninger og børn
  De fleste af de tjenester, der er til rådighed på dette websted, er beregnet til personer på 18 år og ældre. Alle personer, der anmoder om oplysninger om et lægemiddel, der indiceres til børn, skal være 18 år eller derover. Vi vil ikke bevidst indsamle, bruge eller videregive personlige data fra mindreårige under 18 år, uden forudgående samtykke fra en person med forældremyndighed (fx en forælder eller værge) gennem direkte kontakt off-line. Vi vil give forælderen (i) meddelelse om de specifikke typer af personlige data, der indsamles om den mindreårige, og (ii) mulighed for at gøre indsigelse mod yderligere indsamling, brug eller opbevaring af sådanne oplysninger. Vi overholder love, der skal beskytte børn.
 8. Links til andre webstedet
  Denne fortrolighedspolitik gælder kun for dette websted og ikke for websteder, der ejes af tredjemand. Vi kan levere links til andre websteder, som vi mener kan være af interesse for vores besøgende. Vi tilstræber os på at sikre, at sådanne websteder er af højeste standard. Men på grund af karakteren af internettet, kan vi ikke garantere standarderne for privatlivets fred af websteder, som vi linker til, eller være ansvarlige for indholdet af andre websteder end dette, og denne fortrolighedspolitik er ikke beregnet til at være gældende for websteder, der linkes til, og som ikke tilhører Novartis.
 9. Kontakt os
  Hvis du har spørgsmål til eller klager over vores overholdelse af denne fortrolighedspolitik, eller hvis du ønsker at komme med tips eller kommentarer, der kan forbedre kvaliteten af vores fortrolighedspolitik, bedes du kontakte os via www.novartis.com.
  Denne fortrolighedspolitik blev sidst opdateret den 15. november 2013. Vi tilstræber hele tiden at forbedre de værktøjer, der er til rådighed for dig for at styre de data, du giver os. Referer venligst fra tid til anden til denne side for at gennemgå disse og andre, nye funktioner.