> Betingelser for brug

BETINGELSER FOR BRUG

Disse betingelser for brug gælder for brug af dette websted og dele af andre websteder, som er sponsoreret af Novartis Pharma AG, og som linker til disse betingelser for brug. Ejere af disse andre websteder kan have deres egne supplerende betingelser for brug. Bemærk, at datterselskaber af Novartis Pharma AG har deres egne betingelser for brug.

 1. Regler for brug af dette websted, accept af regler og regleændringer
  Når du besøger dette websted, accepterer du at overholde disse betingelser for brug. Novartis Pharma AG kan når som helst opdatere disse betingelser for brug. Fordi opdateringer gælder for din brug af dette websted, skal du besøge denne side fra tid til anden for at gennemgå de aktuelle betingelser for brug.
 2. Medicinske oplysninger/sygdomme
  Alle oplysninger på dette websted leveres kun af Novartis Pharma AG som orientering om sygdom og generelle emner. Det er ikke beregnet til at give fuldstændig medicinsk information. Du bør altid indhente fuldstændige medicinske oplysninger fra din ordinerende læge eller andet sundhedspersonale. SKULLE DU HAVE EN SYGDOM , BØR DU STRAKS SØGE EGEN LÆGE . VI TILBYDER INGEN PERSONLIGE, MEDICINSKE DIAGNOSER ELLER PATIENTSPECIFIK BEHANDLINGS-RÅDGIVNING. Patienter, læger og andet sundhedspersonale bør undersøge de lokale medicinske ressourcer og regulerende myndigheder om oplysninger, der gælder for deres land.
 3. Anvendelse af oplysninger
  Du må kun downloade eller anvende oplysninger fra dette websted, herunder tekst, billeder, lyd og video til eget, ikke-kommercielt brug. Du må ikke bruge eller genbruge disse oplysninger til kommercielle formål uden skriftlig tilladelse fra Novartis Pharma AG. Du skal bibeholde og gengive hver meddelelse om ophavsret eller anden meddelelse om ejendomsrettigheder, der følger med alt materiale, du downloader. Du bør antage, at alt, hvad du ser eller læser på dette websted, er beskyttet af ophavsretten, medmindre andet er angivet, og må ikke anvendes uden skriftlig tilladelse fra Novartis Pharma AG. Novartis Pharma AG hverken garanterer eller påstår at brugen af det materiale, der vises på webstedet ikke vil krænke tredjemands rettigheder, der ikke ejes af eller er tilknyttet Novartis Pharma AG. Bortset fra denne begrænsede tilladelse giver Novartis Pharma AG dig ingen tilladelse eller ret til oplysningerne.
 4. Varemærker/ejendomsrettigheder
  Med mindre andet er angivet, skal du antage, at alle logoer, firmanavne eller handelsnavne, der vises på dette websted, uanset om det vises i stor skrift eller som varemærkesymbol er varemærker tilhørende Novartis. Dette websted kan også indeholde eller henvise til patenter, proprietær information, teknologier, produkter, processer eller andre ejendomsrettigheder tilhørende Novartis Pharma AG og/eller andre parter. Ingen tilladelse eller ret til den slags varemærker, patenter, forretningshemmeligheder, teknologier, produkter, processer og andre ejendomsrettigheder tilhørende Novartis Pharma AG og/eller andre parter gives til eller overlades til dig.
 5. Oplysninger, du giver os
  Bortset fra oplysninger, der er omfattet af vores fortrolighedspolitik, vil alt, du sender til dette websted blive behandlet som ikke-fortroligt. Alt hvad du sender, bliver ejendom af Novartis Pharma AG, som kan bruge det til et hvilket som helst formål. Desuden er Novartis Pharma AG berettiget til og uden kompensation til dig at anvende de ideer, du sender til webstedet.
 6. Ansvarsfraskrivelse af garantier
  Mens Novartis Pharma AG gør sig rimelige bestræbelser på at sikre, at oplysninger om dette er korrekte og opdaterede, kan oplysningerne alligevel have unøjagtigheder eller fejl. Novartis Pharma AG forbeholder sig ret til at foretage ændringer i de oplysninger og til produkter og programmer, der er beskrevet i disse oplysninger, eller til at indstille dette websted til enhver tid uden varsel. Novartis Pharma AG giver ingen garantier eller erklæringer med hensyn til rigtigheden af nogen af oplysningerne. Novartis Pharma AG påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser i indholdet på webstedet. ALLE OPLYSNINGER LEVERES "SOM DE ER". NOVARTIS GIVER INGEN GARANTIER OM FULDSTÆNDIGHEDEN ELLER NØJAGTIGHEDEN AF OPLYSNINGERNE PÅ DETTE WEBSTED ELLER DETS ANVENDELSESMULIGHEDER. DERFOR BØR OPLYSNINGERNE EVALUERES GRUNDIGT AF WEBSTEDETS BRUGERE. HVERKEN NOVARTIS PHARMA AG ELLER NOGEN ANDEN VIRKSOMHED I NOVARTIS GROUP, ELLER NOGEN ANDEN PART, DER ER INVOLVERET I AT SKABE, PRODUCERE ELLER LEVERE DETTE WEBSTED TIL DIG, SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, TILFÆLDIGE, INDIREKTE ELLER STRAFBARE SKADER SOM FØLGE AF ADGANG TIL, BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE DETTE WEBSTED ELLER ANDRE FEJL ELLER MANGLER I INDHOLDET AF WEBSTEDET. Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af underforståede garantier, hvorfor ovenstående udelukkelse muligvis ikke gælder for dig. Novartis Pharma AG påtager sig heller ikke noget ansvar og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller vira, der kan inficere dit computerudstyr eller anden ejendom på grund af din adgang til dette websted.
 7. Links til andre websteder
  Links til tredjeparts websteder, en besøgende på dette websted kan have interesse i, kan gives af bekvemmelighedsårsager, men er ikke en anbefaling af disse websteder. Vi vil forsøge at informere dig, når du forlader dette websted, at betingelserne for brug og fortrolighedspolitikken for tredjeparts websted kan være anderledes. Men Novartis Pharma AG overtager ikke noget ansvar for nøjagtigheden eller lovligheden af ​​indholdet på tredjeparts websteder. Novartis Pharma AG påtager sig intet ansvar med hensyn til tredjemands beskyttelse af personlige oplysninger.
 8. Kommentarer på dette websted
  Novartis Pharma AG forpligter ikke til at overvåge eller gennemgå diskussioner, kommentarer eller lignende på dette websted. Det påtager sig intet ansvar eller erstatningsansvar som følge af opslået indhold. Det er forbudt at sende eller overføre ulovligt, truende, injurierende, ærekrænkende, obskønt, skandaløst, provokerende, pornografisk eller blasfemisk materiale, eller materiale, der kan udgøre eller opfordre til adfærd, der ville blive betragtet som en strafbar handling, give anledning til civilretligt ansvar eller på anden måde er i strid med lovgivningen. NOVARTIS PHARMA AG VIL SAMARBEJDE MED ALLE RETSHÅNDHÆVENDE MYNDIGHEDER ELLER RETSKENDELSER, DER ANMODER ELLER PÅLÆGGE NOVARTIS PHARMA AG AT OPLYSE IDENTITETEN AF ALLE, DER OPSLÅR SÅDANNE OPLYSNINGER ELLER MATERIALER. Hvis vi finder det passende, kan vi straks og uden varsel træffe korrigerende foranstaltninger, herunder forhindre brugeren i at bruge webstedet og fjerne alle oplysninger, data og indhold lagt på webstedet af brugeren.
 9. Gældende lov
  Disse betingelser for brug, deres genstand og formulering er underlagt engelsk lovgivning, og domstolene i England og Wales vil have ikke-eksklusiv jurisdiktion.