> ADHD Coach

ADHD Coach

Denna sida är till för sjukvårds-personal att använda tillsammans med barn, ungdomar och vuxna med ADHD för att hjälpa till med att hitta strategier för en bättre fungerande vardag Denna sida är till för personer med ADHD eller anhöriga till personer med ADHD som använder ADHD COACH tillsammans med sjukvårds-personal
Om du är sjukvårds-personal, vänligen klicka här Om du har ADHD eller om du är anhörig till någon som har ADHD, vänligen klicka här